Проверите како вашето име се изговара на јапонски јазик

јапан, јазик
Проверите како вашето име се изговара на јапански јазик

Проверете како јапонците би го прочитале вашето име буква по буква.

Вашето име звучи различно и има различно значење во другите јазици.

Погледнете ја следната фотографија и дознајте како би ви се обраќале во Јапан.

јазик
Проверите како вашето име се изговара на јапански јазик